Re:Challenge i ETC Göteborg

Den 27 September fick ETC Göteborgs prenumeranter läsa om Re:Challenge.

”Delningsekonomi som framtida karriärmöjlighet. Återbruk, miljövänliga beteenden och hållbar utveckling. Fina ord, men de ska bli verklighet också. Nu involveras studenter för att skapa praktiska rum för hyresgäster runt om i staden.”

Läs hela artikeln här:

http://goteborg.etc.se/inrikes/delningsekonomi-som-framtida-karriarmojlighet

Foto: Hanna Strömbom.