Planerar för medborgardialog

Tre veckor in i arbetet har alla grupperna börjat planera för medborgardialog i sina respektive områden. Att hålla en tät och öppen kommunikation med lokalinvånarna ser vi som en viktig del för att skapa hållbara, långsiktiga lösningar.

Grupperna kommer använda olika metoder i de olika områdena. Vissa grupper bjuder in till öppen dialog inne i den tilltänka lokalen, medan andra planerar att gå runt i området och prata med lokalbefolkningen.