Möte för uppdragsgivare 25/8

Ett första uppstartsmöte för uppdragsgivare kommer att hållas den 25 augusti. Då kommer Miljöbron att förklara mer om vad man kan vänta sig av ett studentuppdrag och vi kommer tillsammans att sätta ramarna för höstens uppdrag.

Representerar du en organisation med idéer eller utmaningar kring delande som ni vill ha hjälp av studenter att vidareutveckla? Kontaka martin@miljobron.se för mer information och anmälan till mötet.