Lyckad halvtidsworkshop!

– Det var så skönt att få höra hur de andra grupperna låg till, att vi alla hade samma utmaningar!

Den 11 november samlades hela Re:Challenge-gänget för andra gången. Den här gången stod hinder och vägar framåt på programmet. Alla grupper fick uppdatera varandra i hur arbetet gick, och fick därefter blanda upp sig i smågrupper och prata om hur projektens stötestenar kan överkommas. Hur medborgare kan engageras i dialogprocessen och hur långsiktig finansiering och drift ska åstadkommas var några av de frågor som diskuterades.

img_0222       img_0259

Eftermiddagen avslutades med en föreläsning och frågestund med kollaborativ-kämpen Emma Öhrwall från Kollaborativ Ekonomi Göteborg. Emma gav studenterna tips om vilka initiativ som finns och hennes tankar om hur en kollaborativ ekonomi kan förankras i staden.

Jag tycker Re:Challenge är ett väldigt intressant projekt och det ska bli spännande att se vad deltagarna kommer fram till, säger Emma.

Den 26 januari kommer resultaten från Re:Challenge att presenteras. Håll ögonen öppna för inbjudan!